עסקאות בכרטיס

לבירור יתרה או תוקף של הכרטיס יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון:03-9486366