עסקאות בכרטיס

*זמנית עקב שינויים באתר בירור תוקף ויתרה בכרטיס יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 03-9486246.