Images

POWERGIFT הינו כרטיס מתנה. כרטיס POWERGIFT מתאים למגוון שימושים כגון:

מתנה ללקוחות חדשים, שימור לקוחות, מתנה לחג, ימי הולדת, הטבות, תמריצים לעובדים וכד'.

הרשתות המשתתפות בכרטיס POWERGIFT