Images

תקנון

Power gift

 1. חברת אופיאל בע"מ (להלן: "מנפיקת הכרטיס") מנפיקה תווי קניה אלקטרוניים על גבי כרטיסי פלסטיק המאפשרים ביצוע רכישות במספר בתי עסק ששמם נקוב על גבי הכרטיס (להלן: "הכרטיס").
 2. הכרטיס הוא לשימוש רב פעמי.
 3. על גבי הכרטיס מופיע מספר שמתחיל ב-162, שתי הספרות האחרונות מציינות את הסדרה (לדוגמא: 162-000000-000-03 – סדרה 03 ; 162-000000-000-10 – סדרה 10).
 4. יודגש ויצוין, כי כרטיס שערכו עד 50 ₪ ו/או מסדרה 3, אינו כולל כפל מבצעים והנחות, ניתן לבצע שימוש בכרטיס אחד בלבד ברכישה בכפוף לתקנון וכן הוא מכובד ברשתות: הום סנטר, טויס אר אס, סליו, זר פור יו, בייתילי, אידי דיזיין, מגה ספורט, קיפלינג , etam , וג'ק קובה .(כהגדרתן בסעיף 13 להלן).
 5. כרטיס מסדרה 6 ו/או מסדרה 9, כולל כפל מבצעים והנחות וניתן לבצע שימוש בכרטיס אחד בלבד ברכישה וכן מכובד ברשתות: הום סנטר, טויס אר אס, סליו, זר פור יו, בייתילי, אידי דיזיין, מגה ספורט, סבון של פעם, קיפלינג, etam . (כאמור בסעיף 13 להלן).
 6. כרטיס מסדרה 10 מכובד ברשתות : הום סנטר, טויס אר אס, סליו, זר פור יו, בייתילי, אידי דיזיין, סבון של פעם, קיפלינג , etam  , מגה ספורט. (כאמור בסעיף 13 להלן).
 7. לקוחות שהצטרפו למנוי פיס באחד מסניפי הום סנטר וקיבלו ערכה של כרטיסי מתנה powergift, יוכלו לממשם ברשתות הבאות: : הום סנטר, טויס אר אס, סליו, זר פור יו, בייתילי, אידי דיזיין, אקססוריז, מגה ספורט, אפריל, רנואר וטוונטי פור סבן . (כהגדרתן בסעיף 13 להלן).
 8. לקוחות פאנל פרויקט המדגם יוכלו לממש את כרטיס המתנה בהתאם לרשתות המופיעות ע"ג הכרטיס.
 9. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש הכרטיס ו/או המחזיק בו ובין מנפיקת הכרטיס.
 10. תוקפו של הכרטיס הוא רק עד למועד התוקף הנקוב בו או לחמש מיום הטעינה הראשונה, בהתאם לטקסט בגב הכרטיס. למעט כרטיסים שסופקו ללקוחות mysupermarket , שאז תוקף הכרטיס לשנתיים מיום הטעינה האחרונה.
 11. ערכו של הכרטיס הינו בערך הנקוב עליו ו/או כמצוין באתר האינטרנט www.powergift.co.il להלן: "אתר הכרטיס").
 12. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה.
 13. מתאריך ה- 01/01/16 לא ניתן יהיה לממש את הכרטיס ברשת אקססוריז, רנואר, טוונטי פור סבן .
 14. אם מחזיק הכרטיס, השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בו במסגרת עסקה מסויימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת.
 15. מתאריך 31.12.2016 לא ניתן יהיה לממש ברשת אפריל.
 16. מתאריך 31.10.2017 לא ניתן לממש ברשתות Celio ו eitam.
 17. מתאריך 1.1.2021 לא יהיה ניתן לממש כרטיסים מסדרות 06, 010, 013, 014 ברשת ג'ק קובה.

מגבלות השימוש בכרטיס:

 1. ברכישות ברשת "זר פור יו" בלבד
  1. לא ניתן לשלם בכרטיס על משלוחים בארץ ובחו"ל, מוצרי יין ומשקאות חריפים.
  2. אין כפל מבצעים.
  3. תקף עד 5 ימים לפני מועד החג (יום המשפחה, וולנטיין, יום האישה הבינלאומי, פסח, שבועות, טו-באב, ראש השנה).
  4. ניתן לממש בכל הסניפים.
  5. ט.ל.ח.
  6. בכפוף לתקנון.
 2. ברשתות "ביתילי" ו"איי.די דיזיין"- לא ניתן להשתמש בכרטיסי מתנה ו/או הנחה ו/או הטבה נוספת בנוסף לשימוש בכרטיס. החל מה-01.01.14 הכרטיס לא כולל כפל מבצעים והנחות. בנוסף, הכרטיס לא יהא תקף בחנויות עודפים/OUTLET /באזרים ומכירות חד פעמיות במתכונת חנות עודפים, ניתן להשתמש עד 1000 ₪ לרכישה, לא תקף במחלקות חיפוי הרצפה, הקיר (כגון: שטיחי קיר ורצפה, פרקט, לבד, טפטים, PVC, דשא סינטטי..).
 3. ברשת "הום סנטר" – לא ניתן לרכוש במחלקות הזכיינים: רכב ופנצ'ריה, תאורה ושטיחים. לא תקף במחלקות פרקטים, סלולר, הום דיגיטל ( פרט לאביזרי מחשב וטלפונים), ניקיון וקופה עיסקית. לא ניתן לרכוש בכרטיס את הפריטים הבאים: סוכות, מזגנים, בידוריות, טלפונים נייחים, מסכים, חשמל לבן/חום. כמו כן במחלקות: מוצרי חשמל, מטבחים, ארונות קיר, עץ ודלתות ניתן לרכוש עד 400 ש"ח כולל מע"מ.
 4. ברשת "טויס אר אס"
  1. לא תקף במחלקת מולטימדיה וגלגלים.
  2. לא תקף על מוצרים באפליקציה.
 5. לא ניתן להשתמש בכרטיס בחנויות עודפים/OUTLET /תערוכה.
 6. הוחזר המוצר שנרכש באמצעות הכרטיס, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות בית העסק בנושא החזרת מוצרים.בכל מחלוקת בין מחזיק הכרטיס לבין בית העסק לגבי : טיב המוצר, התאמתו, אי הספקתו או הספקתו באיחור, מחיר המוצר ואיכותו או עניין אחר, יהיה בית העסק שמכר את המוצר או השירות, האחראי הישיר והבלעדי מול המחזיק.
 7. בכל עת יוכל הלקוח לברר את היתרה והתוקף בכרטיס, בטלפון 03-9486366 או, באתר האינטרנט www.powergift.co.il
 8. בכל נושא של סירוב בית עסק לכבד את הכרטיס, יש לפנות לחברת אופיאל בטלפון:03-9486230
 9. אבד ו/או נגנב ו/או הושחת הכרטיס, לא יפוצה הלקוח ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.
 10. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.
 11. התקנון ימצא לעיון באתר האינטרנט www.powergift.co.il.
 12. מנפיקת הכרטיס אינה צד למכירת המוצר או מתן השירות שיינתן באמצעות הכרטיס והיא לא תשא באחריות מכל סוג, לגבי מכירת המוצר או מתן השירות.
 13. למרות האמור בסעיף 1 לעיל מנפיקת הכרטיס שומרת לה הזכות לשנות את רשימת בתי העסק המכבדים את הכרטיס.
 14. השימוש בכרטיס בבתי העסק הנקובים על גבי הכרטיס ו/או בבתי העסק אשר יצטרפו להסדר הינו מוגבל אך ורק לסניפים בישראל של אותם בתי עסק.
 15. התקנון יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנפיקת הכרטיס בכפוף להודעה מוקדמת שתפורסם באתר האינטרנט ו/או כל אפיק פרסומי אחר תחתיו. השינוי יכנס לתוקף בתוך 14 יום מיום הפרסום.
 16. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו.
 17. לרכישה יש לפנות לחברת אופיאל בע"מ 03-9486233/0